23.10.2016.

 

Sv. Mise u Danilu u 10,00 sati

              u Slivnu u 11,15 sati

 

 

30. NEDJELJA KROZ GODINU (C)

MISIJSKA NEDJELJA

Preko sv. Misa prikupljat ćemo priloge za misije

 

 

farizej i carinikOve nedjelje liturgija nas poučava što je prava molitva-  kakav je Bog prema molitelju i kakav molitelj treba biti prema Bogu.  Bog vidi svačije srce i ne zavarava ga izvanjska pojava. Ponizna osoba koja priznaje svoju krhkosti i griješnost bit će uslišana u svojim potrebama.

1. čitanje (Sir 35, 12-14. 16-18)

Molitva poniznog prodire kroz oblake.

U ovom odlomku  mudrac Sirah poučava o ispravnom bogoslužju – upozorava  da bi sami izvanjski obredi bez raspoloženja duha i srca bili izrugivanje prave religioznosti. Jedno od područja na kojem bi vjernici mogli formalistički obavljati obrede je i molitva.

Bog ne priznaje čast staleža, naobrazbe, bogatstva, dobi. Nije pristran kao ljudi. Ako mu se može predbaciti neka pristranost onda je to zauzimanje za siromahe, jer je u sukobu bogatih i siromašnih Bog na strani siromaha, udovica i sirota. Bog čuje vapaj ojađenih.

Čovjek se u molitvi ne smije hvaliti svojim duhovnim i materijalnim uspjesima, svojom pobožnošću i vrlinama. Molitva iznad svega treba biti ponizna. Takvu molitvu Bog čuje i uslišava.

2. čitanje (2Tim 4, 6-8. 16-18)

Čeka me vijenac pravednosti.

U prvom dijelu teksta ovonedjeljnog drugog čitanja autor svraća pozornost na ono bitno u što je Pavao uložio svoje djelovanje. Njegov život bio je „borba“ i „utrka.“  Pavao  sav svoj apostolski život vrednuje kao trajnusamožrtvu Bogu. I smrt također vrednuje žrtveno: ona kao žrtva ljevanica – dovršava i usavršava bogoslužnu žrtvu svega njegova života. Pavao na kraju zna da će konačno primiti pobjednički „vijenac“ zato što je „vjeru sačuvao.“ Proslava je namijenjena svima „koji s ljubavlju čekaju Isusov Pojavak,“ tj. njegov ponovni slavni dolazak i potpunu uspostavu Božjega kraljevstva.

U drugom dijelu teksta pisac ocrtava Pavlovu sudbinu u rimskom zatvoru. Pavao je pred smrt proživljavao osamljenost slično onoj koju je doživio i Isus Krist, ali se i on vjerom predao u Božje ruke.

Evanđelje (Lk 18, 9-14)

Carinik siđe opravdan kući svojoj, a ne farizej.

Pred Bogom koji nas dobro poznaje ne smijemo isticati svoje zasluge, već radije priznajemo svoj grijeh i svoju slabost. U svakome od nas krije se farizej iz evanđeoske parabole, jer smo svi skloni vidjeti nedostatke drugih i isticati svoje vrline.

Farizejeva molitva je monolog u kojem zahvaljuje Bogu što nije grabežljivac, nepravednik, preljubnik »kao ostali ljudi« ili »kao ovaj carinik« (Lk 18,11). Zatim ističe što jest, hvaleći se pred Bogom, da posti dvaput tjedno i da daje desetinu od uroda i prihoda za vjerske potrebe. On nije lagao, jer je stvarno bio takav snagom pripadnosti farizejskom staležu.

Ipak njegova molitva nije bila uslišana, jer samo podsjeća Boga na svoja dobra djela i tako očituje svoje grešno samopouzdanje ostajući u stanju precjenjivanja sebe i podcjenjivanja drugih osoba.

Dok je carinik, svjestan svojega stanja, stajao izdaleka u hramu i ne usudivši se ni očiju podignuti k nebu kajao se za svoje grijehe. Suzdržavala ga je ponizna savjest, ali ga je približavala iskrena pobožnost. Udara se u prsa u znak spremnosti na obraćenje i pozitivnu promjenu.

Bogu se svidjela poniznost carinika iako je živio u grijehu, a ne oholost farizeja koji je činio dobra djela.

Zato Isus zaključuje da je carinik »opravdan«, a ne farizej i nadodaje: »Svaki koji se uzvisuje, bit će ponižen; a koji se ponizuje, bit će uzvišen.« (Lk 18,14) A ta opravdanost se sastoji u uslišanju molitve i u oproštenju grijeha koje dariva jedini Bog.

MISNA ČITANJA  

 

 

ROĐENJE BLAŽENE DJEVICE MARIJE – MALA GOSPA 

Blagdan Rođenja Blažene Djevice Marije, Mala Gospa slavi se 8. rujna, devet mjeseci nakon svetkovine Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije.

 

Marijino rođenje je pretkazano i naviješteno uStarom zavjetu. Nakon pada Adama i Eve u grijeh, Bog im se ukazuje, prekorava ih i tjera ih iz zemaljskog raja. Bog govori zmiji: “Neprijateljstvo ja zamećem izmedu tebe i žene, izmedu roda tvojeg i roda njezina: on će ti glavu satirati, a ti ćeš mu vrebati petu” (Post 3,15). Drugi vatikanski sabor naučava, da je Marija proročki označena u tome obećanju o pobjedi nad zmijom.

 

Marija spada, kako nam govori sveto Evanđelje, u niz ljudi koji su omogućili dolazak Spasitelja na ovu zemlju. Marijina je veličina i uzvišenost u njezinoj povezanosti sa Sinom Božjim Isusom Kristom kojega je ona začela u svojoj prečistoj utrobi po Duhu Svetome i rodila nama za Spasitelja. Zato Dan Rođenja Majke Božje odmah usmjerava naše misli i naše srce prema njezinu božanskom Sinu.Današnji blagdan zapravo je poziv na radost jer je Rođenjem Presvete Djevice Marije, Bog dao cijelom svijetu konkretnu garanciju da je spasenje već blizu.
Bog nam je dakle darovao Mariju za naše spasenje i za naše posvećenje. Bog nam je darovao Mariju za našu Majku. A Marija nam pomaže iznad svega da sačuvamo netaknutu »vjeru u Boga«, onu vjeru koja nam je dana na Krštenju i koja mora neprestano rasti i sazrijevati u vama u svim stadijima našega kršćanskoga života.
Također i mi kao i Marija moramo neprestano razmišljati u svome srcu o istinama naše vjere, odnosno trebamo biti otvoreni riječi Božjoj i podložni njegovoj svetoj volji tako da bi naš svakidašnji život: osobni, obiteljski, društveni i crkveni, bio uvijek u savršenom slaganju i u skladnoj dosljednosti s Isusovom porukom spasenja, s naukom Crkve i s primjerima svetaca.
Povijesni korijen ovog blagdana je godišnji spomen posvete Bogorodičine crkve u Jeruzalemu u 5. st. uz koju je kasnije podignuta crkva sv. Ane, Marijine majke. Među kršćanima Egipta kružio je već oko 200. god. legendarni spis “Jakovljevo proto-evanđelje” prema kojemu su se Marijini roditelji zvali Joakim i Ana, a svoje prvo i jedino dijete dobili su u odmaklim godinama nakon što su im se susjedi izrugivali da im Bog za kaznu ne daje djece. Objavljeno im je da Bog ima posebnu namjeru s njihovom kćerkom Marijom i zato se je s ljubavlju spremali za njezinu buduću zadaću. Krajem 7. st. papa Sergije I. uveo je ovaj blagdan u Rimu, a odatle je proširen među kršćane Zapada.

 

 

 

21. 07. 2016.

 

SVETI DANIJEL

Sv. Misa u Danilu u 10,30 sati 

predvodi biskup šibenski Ante Ivas

 

KRIZMA U ŽUPI

 

Potvrda (krizma)

 


Tizian: Silazak Duha Svetoga

Potvrda je sakramenat Duha Svetoga. Isus Krist je začet i rođen po Duhu Svetom od Marije Djevice. Kod krštenja na Jordanu vidljivo mu je darovan Duh Sveti koji ga je “pomazao” za Mesiju. Sam je za se posvjedočio: “Na meni je Duh Gospodnji… On me posla blagovjesnikom biti siromasima; proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima: na slobodu pustiti potlačene, proglasiti godinu milosti Gospodnje” (Lk 4.18). Evanđelje bilježi da je u svemu svom javnom životu govorio i radio ispunjen Duhom Svetim.
Isus je i svojim učenicima obećao Duha Svetoga kao Duha istine koji će ih uvesti u svu istinu, Duha snage kojim će svjedočiti za njega. kao Duha Tješitelja i Branitelja. Obećani dar Duha primili su učenici na prve Duhove i odmah su polaganjem ruku taj dar prenosili na sve krštene. Time se događaj Duhova u Crkvi kroz sve vjekove obnavlja: Duh Sveti utvrđuje srca Isusovih učenika u vjeri, u nadi, u Ljubavi i svjedočenju.
Uz polaganje ruku brzo se kao prikladan znak potvrde pojavilo i pomazanje krizmom. Njime se označuje pomazanje Duhom Svetim, što se u Svetom pismu često spominje. Danas u svetoj potvrdi na potvrđenike, da bi primili Duha Svetoga, redovito polažu ruke biskupi, koji su nasljednici Apostola.
Potvrda nastavlja i dopunjuje ono posvećenje koje je započelo krštenjem. Zato se kod odraslih krštenika potvrda (krizma) podjeljuje odmah poslije krštenja, a slavlje se dovršava euharistijom: to su tri temeljna sakramenta, oni potpuno uvode čovjeka u Crkvu i njezina dobra, iznutra ga izgrađuju i osposobljuju za život po vjeri. Zato se i zovu “sakramenti pristupa u kršćanstvo” ili “sakramenti inicijacije”.
Da bi netko mogao pristupiti potvrdi, valja da je kršten, da je u milosti (tj. u prijateljstvu s Bogom i ljudima), da je prikladno poučen i da je kadar obnoviti krsna obećanja.
Potvrđenici koji su bili kršteni kao mala djeca obnavljaju krsna obećanja prije potvrde: od riču se sotone i ispovijedaju krsnu vjeru. Tako svjesno i osobno prihvaćaju ono što su nekoć kao djeca primili pristankom svojih roditelja. kumova i kršćanske zajednice.
Bitni obred potvrde je : pomazanje krizmenim uljem na čelu, koje se izvodi polaganjem ruke i  riječima: Primi pečat dara Duha Svetoga.
Potvrđenik odgovara: Amen.

Tako je potvrđenik zauvijek “obilježen” Božjom ljubavlju i svojim obećanjem da će biti  vjernik. Taj je “biljeg” pred Bogom “neizbrisiv”.
Potvrđenike prate i predstavljaju biskupu kumovi. Prikladno je da to budu isti koji su bili i na krštenju (ali mogu biti i drugi). Budući da su kumovi pomoćnici i predvodnici u kršćanskom životu potvrđenika, osim što će mu biti prijatelji na koje će potvrđenik uvijek smjeti računati, oni valja da se ističu i uzornim kršćanskim životom:

  • da budu dovoljno zreli za tu zadaću;
  • da su kršteni te da pripadaju Katoličkoj Crkvi, da su potvrđeni i pričešćeni;
  • da im crkveni zakoni ne zabranjuju vršiti službu kumova.

Po sakramentu potvrde (krizme) na poseban način primamo dar Duha Svetoga koji nas ispunja svojim svjetlom i svojom snagom te nas “potvrđuje”, to jest ušvršćuje i utvrđuje u vjeri i ljubavi. Ono što nam Duh Sveti na otajstven način dariva i izvodi u nama po sakramentu potvrde ukratko bismo mogli izraziti ovako:

  • Duh Sveti usavršuje i dopunjuje u nama unutarnju sličnost Kristu (“suobličenje” Kristu) što nam je darovana na krštenju;
  • potvrdom se krštenik potpunije i na osobniji način uključuje u Crkvu (potpunije se “ucjepljuje” u otajstveno Kristovo Tijelo i na potpuniji način postaje članom Božjega naroda). Time potvrđenik postaje sposobniji i obvezatniji sudjelovati u poslanju Crkve i preuzimati u njoj službe i odgovornosti. Zato kažemo da sakramentom potvrde postajemo “odrasli”, “zreli”, “Punoljetni” članovi Crkve.
  • Duh Sveti nas ispunja svojim svjetlom da bismo što bolje mogli razumjeti ono što nam je Bog objavio, osobito po svom Sinu Isusu Kristu (Duh Sveti nas “uvodi u svu istinu”);
  • Duh Sveti nas ispunja svjetlom i ljubavlju da bismo u događajima i ljudima koje susrećemo mogli prepoznati Božju prisutnost i Božji poziv da se neprestano što dosljednije uključujemo u izgradnju novoga, Božjega svijeta;
  • Duh Sveti nas ispunja snagom i slobodom da bismo hrabro, kao punoljetni i odrasli kršćani, mogli živjeti po vjeri i za nju svjedočiti.

 

Vrijeme kroz godinu


Ta vidješe oči moje spasenje tvoje, 
koje si pripravio pred licem svih naroda! 
(Lk 2, 30-31)

 

 

 

Vrijeme kroz godinu je preostalo vrijeme u godini kada se izuzmu liturgijska vremena s posebnim obilježjem. Ukupno ima 33 ili 34 tjedna, a dijeli se u dva dijela. Prvi dio započinje s ponedjeljkom po blagdanu Krštenja Gospodinova(prva nedjelja poslije Bogojavljenja) i traje do utorka uoči Pepelnice.

Nastavlja se drugim dijelom ponedjeljak poslije Duhova i završava u subotu pred početak Došašća. Namjesto prve nedjelje kroz godinu slavi se blagdan Krštenja Gospodinova. U nedjelju poslije Duhova slavi se svetkovina Presvetog Trojstva. Posljednje nedjelje kroz godinu slavi se svetkovina Krista Kralja

 

Ova živa predodžba Kristova života, ovo postepeno prikazivanje vjerskih činjenica, kojima se zapravo opetuje i nastavlja samo Kristovo djelo spasavanja, dakle Kristov život, kako ga sada nastavlja u Crkvi svojoj za naše spasenje, to je crkvena godina. Ona služi za proslavu Presvetoga Trojstva, ona nam predočuje i ljubav Oca koji je svoga Sina na svijet poslao, ljubav Sina koji je za nas umro i ljubav Duha Svetoga koji je k nama sišao da nas posveti. Crkva je svoju liturgiju, javne molitve i čitanja tako organizirala da nam što bolje predstavi osobu Spasitelja i što jasnije prikaže njegovo djelo. Svrha svega toga je da se u nama postupno učvršćuje kraljevstvo milosti.

Osim što je ponavljanje života Kristova u Crkvi, crkvena je godina također i ponavljanje svega toga u pojedinim vjernicima koji su jasnoćom svoje vjere i snagom nasljedovanja došli na čast oltara. Na nama je da i mi taj život u sebi uobličimo.

Mi kao kršćani, tijekom crkvene godine moramo aktivno sudjelovati u onome što nam je ponuđeno. Naša je zadaća da obnovimo u sebi Duh Kristov i da se preporodimo u nutrini.

Kako se ovaj ciklus svake godine ponavlja, nama se daje prilika da uvijek nanovo dodajemo zrnca svojoj savršenosti. Samo ovako se polučuje svrha otkupljenja: spasenje svijeta ili obnavljanje, uzdržavanje i razgranjivanje kraljevstva Božjega u čovječanstvu. Samo ovako živjet ćemo mi u Isusu, a Isus će živjeti u nama. 

Otac Vendelin Vošnjak

 

 

Brojač posjeta

238631
Danas
Jučer
Ovaj tjedan
Last Week
Ovaj mjesec
Last Month
UKUPNO
32
201
1430
235118
5508
7892
238631

Vaša IP adresa je: 174.129.188.109
Server Time: 2016-10-22 07:12:44