16. 09.2018. 

 

 Sv. Misaa u Danilu u 10,00 sati, u D. Birnju u 11,15 sat

Imati na pameti Božje – razmišljanje uz 24. nedjelju kroz godinu (B)


Čuli smo u današnjem evanđeoskom odlomku (Mk 8, 27-35) dobro nam poznati događaj kad je Isus pitao svoje učenike o tome što ljudi kažu tko je on, a onda i što oni kažu o njemu. Kad je došlo na red ovo drugo pitanje, znamo da je Petar uzeo riječ, te je prvi u ime svih odgovorio: Ti si Pomazanik – Krist! Ali osim što se Petar potrudio prvi odgovoriti na to pitanje, on se požurio reagirati na Isusove riječi pouke. No, za razliku od reakcije na pitanje o Isusovu identitetu, u ovom slučaju reagirao je sasvim neprimjereno želeći odvratiti Isusa od najavljene patnje i smrti. Zato se ni Isus nije libio uzvratiti vrlo ozbiljnim i teškim riječima na Petrovo inzistiranje: Nosi se od mene, sotono, jer ti nije na pameti što je Božje, nego što je ljudsko!

Ove Isusove riječi osim što su bile pouka Petru o tome što ili tko mu mora biti na prvome mjestu, one su jasna pouka i nama kako se i mi sami trebamo postaviti i prema čemu težiti svim svojim nastojanjem. Jer nije se samo Petar zaletio misliti na zemaljski način, nego manje više svi mi mislimo na zemaljski način i u tome ne vidimo ništa spornoga i tome ne pripisujemo neko osobito značenje. No, iz ovog slučaja vidimo čemu to može voditi ako se ne trudimo razmišljati po Božju i na pameti imati to što je Božje. Naime, Petra je to bilo odvelo toliko daleko da je Sina Božjega odvraćao od božanskoga plana spasenja, samo zato što je ljudskim očima gledao neprihvatljivu stvarnost patnje i muke, umiranja i smrti. A to je, ne samo Petru, već i svima nama ljudima neprihvatljivo, jer nitko od nas ne može, ili barem može teško, prihvatiti da Božji plan spasenja pretpostavlja muku i smrt njegova Sina. Isto tako, teško bismo prihvatili i prihvaćamo da, paralelno tome, Božji plan spasenja za svakoga od nas, pretpostavlja upravo istovjetnu stvarnost: odricanje od samoga sebe, od svoje volje i ljudskih stavova, te nošenje križa koji je znak ispravnog smjera prema vječnosti. Stoga se Isusove riječi tiču i nas i primjenjive su i na nas, budući da svi bolujemo od istoga sindroma. Nitko od nas ne prihvaća rado križ i patnju smrt i umiranje. Kad potom razmišljamo o tome u duhu onih kriterija kojima nas je učio Isus, onda vidimo da ne prihvaćamo rado vlastito spasenje na način na koji ga Bog ponudio, već prihvaćamo neku svoju viziju života i spasenja.

Ovaj događaj i jasne Isusove riječi Petu pomažu nam da se i sami oslobađamo vlastite slike o onome što vrijedi u životu, a da počnemo razmišljati Božjim kriterijima u vlastitoj svakodnevnici. Njegov prijekor Petru potiče nas da se trudimo otkriti što je to Božje i na koji način nam se Bog približava u životu. Tada ćemo biti kadri izabrati ono doista ispravno, te ćemo lakše uočavati Božju prisutnost u mnogim situacijama u kojima je kao ljudi ne bismo vidjeli. Štoviše, zahvaljujući Isusu možemo prihvatiti kao sastavni dio života i patnju i smrt, što bi u protivnom bez njega bilo neprihvatljivo. Ali bilo bi i neispravno, jer je u ljudskom životu ipak neizbježno, te se s time valja suočiti. I on sam, prihvaćajući sve što je ljudsko, pa i patnju i umiranje, pokazuje da sve može postati Božjim spasenjskim oruđem. Dok s druge pak strane, sve ono što mi ljudi na isključiv način držimo povlašteno ljudskim, kao što je život bez patnje i smrti, život uspjeha i ugodnosti, postaje vrlo pogibeljno u odnosu na vječno spasenje. Jer vrednujući samo ono što mi ljudi smatramo uistinu ljudskim, ostajemo previše navezani na zemaljske i vremenite vrijednosti.

Zato nam svojim naukom, a i prijekorom Petru, Isus daje jasne smjernice kako u vlastiti život unijeti kao Božje sve ono što samo po sebi ne bismo rado unijeli, a vidimo da može postati mnogo korisnije za spasenje, nego toliko ljudskih stvarnosti na koje trošimo mnogo vremena i snage, a ne preobražavaju nas i ne pobožanstvenjuju na putu spasenja. Naprotiv, sve svoje snage bismo trebali usmjeriti prema tome da slijedimo njega, to jest da idemo za njim, kako sam reče. Tada se ne bismo previše mislili ni trošili oko toga kako sačuvati zemaljsku stranu života na zemlji, jer time smo u opasnosti izgubiti sve. Naprotiv, nastojali bismo otkriti ono što je vječno i neprolazno, a to je život sukladan Kristovoj riječi – evanđelju, i njegovu primjeru, čime doista vlastitom životu dajemo ljepšu i uzvišeniju dimenziju. Upravo to znače njegove riječi:  Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga; a tko izgubi svoj život poradi mene i evanđelja, spasit će ga. Budimo stoga ozbiljni i odvažni, mislimo na ono što je Božje u životu, te pođimo za Isusom noseći svoj križ, jer u njemu je očitovan pravi život, kako bismo stekli ispravan osjećaj za neprolaznom stranom života, te kako-tako došli do vječnoga spasenja.

i

 

 

.

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

subota, 21. 07. 2018.

Proslava sv. Danijela,

zaštitnika župe Danilo

Sv. Misa u 18,00 sati

Poslije Mise kulturnoumjetnički program

 


prorokSveti Daniel je jedan od četiriju velikih starozavjetnih proroka. Njegova knjiga napisana je s namjerom da podrži vjeru i nadu Židova u babilonskom sužanjstvu, da diže moral i otpor ugnjetenih, da na primjerima veliča heroizam mučenika i postojanost u vjeri. Na slavnim primjerima pokazuje Božju zaštitu i Božje intervencije u spašavanju čovjeka iz sudbonosnih situacija, iz opasnosti duše i  tijela.

A/  Veoma potresni događaji iz Danielova života veoma su česti motivi prikazani kod umjetnika.

Nabukodonorozov san (Dn 2,31-47) Za vrijeme babilonskog sužanjstva mladi Daniel i njegov tri druga odvedeni su u službu babilonskog kralja Nabukodonozora. Daniel  tumači kralju njegov san o kipu koji je sastavljen od različitog materijala. Iznenada odvalit će se kamen od brda, sam od sebe, bez djela od ljudske ruke i udarit će u kip, i kip će se smrviti. Preko Daniela je Veliki Bog saopćio kralju što se ima dogoditi. I reče kralj Danielu; „Zaista, vaš je bog Bog nad bogovima i Gospodar nad kraljevima, Otkrivatelj tajna, kad si mogao  otkriti ovu tajnu.“

Tri mladića u užarenoj peći (3,1-30) Tri židovska mladića, drugovi proroka Daniela, odbijaju da se uz zvukove glazbala klanjaju s ostalim podanicima zlatnom idolu babilonskog kralja Nabukodonozora. Za kaznu, Nabukodonozor ih baca u  užarenu peć. Od vatre izgorje sedam slugu koji su mladiće bacili u peć, a tri mladića neozlijeđena „ hodahu posred plamena hvaleći Boga, slaveći Gospoda.“ Anđeo silazi u peć, razagna plamen, pa u peći  „puhaše kao rosni lahor“ te se čuo „kantik triju mladića“. Kad su izišli iz peći svi su se čudili: „oganj ne bijaše naudio njihovu tijelu, kosa im je Na glavi neopaljena, plaštevi im neoštećeni, nikakav se zadah ognja ne bijaše uhvatio na njih.“

Baltazarova gozba (Dn 5,1-30)  Kralj Baltazar, nasljednik Nabukodonozorov, profanira posvećeno zlatno i srebrno posuđe koje je zaplijenjeno u jeruzalemskom Hramu, pijući iz njega u slavu svojih idola, u gozbama i orgijama s „tisuću svojih velikaša“,sa ženama i suložnicama. Usred toga svetogrdnog čina pojavi se ruka koja na zidu piše tajanstvene riječi koje „svi mudraci kraljevi ne mogaše pročitati pismo niti mu otkriti značenje.“ Doveden bi Daniel koji je pročitao pismo i  kazao njegovo značenje.

Danijel u lavljoj jami (Dn 6,17-29;14,28-42) Babilonci, ozlojeđeni Danielovom borbom protiv njihovih idola: razobličavanjem Belovih svećenika i zatorom zmaja-zmije posvećene Belu, bacaju Daniela šest dana u  jamu u kojoj je sedam gladnih lavova. Na otvor jame stavljaju kameni poklopac i zapečate ga kraljevim pečatom. Lavovi ne učine Danielu ništa na žao. Bog je poslao Anđela koji je zgrabio za kosu proroka Habakuka sa loncem kaše prenio iz Judeje u Babiloniju nad lavlju jamu. Habakuk korz zapečaćeni poklopac dođe do Daniela u jami i preda mu hranu i tada vrati Anđeo kući u Judeju.  Sedmog dana kralj vidje da  Daniel živ sjedi među lavovima u jami, dade ga osloboditi, a njegove tužitelje baci u jamu, gdje ih lavovi odmah proždru.

Čista Suzana ( Dn 13, 1-64) Čestitoj Suzani, lijepoj ženi bogatog Židova Joakima, dok se kupala u svom vrtu, prikradali su se dva požudna starca. Kad ona odbije njihovo napastovanje, oni joj se prijete. Povrijeđeni, oni joj se osvećuju, te je optužuju da su je zatekli u preljubu s nekim mladićem pod stablom u njezinu vrtu.  Preljub – dokazan svjedočanstvom dvojice svjedoka – kažnjavao se kod Židova smrću kamenovanjem.  Daniel je saznao za taj slučaj. Poduzeo je provjeru postupka. Odvojeno je ispitao svakoga od dva staraca da kažu pod kojim su stablom zatekli Suzanu u preljubu.- Jedan odgovori „pod trišljom“, drugi pak „pod jasikom“. Kao lažni svjedoci, bila su ta dva starca kamenovana, a Suzana opravdana.

B/  Apokaliptična viđenja su veoma isto česti motivi kod umjetnika ali i onih koji prate apokaliptičnu literaturu.

Četiri nemani (Dn 7,1-28 i 8,14-28). Iz uzburkanog mora izlaze četiri nemani (lav,medvjed,leopard i neman s deset rogova), kao slike moći i zla velikih vladavina u svijetu: one će biti svladane, a sva vlast bit će predana „sinu Čovječjemu“, te će se uspostaviti kraljevstvo Svetaca Svevišnjega. Apokaliptička viđenja Danijelova  su najviše zlorabljena od lažnih  tumača. Danas te slike koriste razne sekte za svoju promiđžbu.

  1. „Proročica ovih zadnjih vremena“ predstavlja se Majka Božja u Porukama preko najpoznatijeg katoličkog svećenika Don Stefana Gobia. U Porukama tumači 12. i 13. poglavlje Otkrivenja.  „Na putu svojih Poruka vodim vas razumijevanju onog što piše u još zapečaćenoj Knjizi.“ Spominje da je „već došlo vrijeme koje je prorekao prorok Zaharija.“- „Čovječanstvo će doživjeti vrhunac pokvarenosti i bezbožnosti i pobune protiv Boga i otvorenog suprotstavljanja Njegovm Zakonu ljubavi. Ono će spoznati čas svoje najveće  kazne, koju vam je već pretskazao  prorok Zaharija ( Zah 13,7-9 „Udari pastira i ovce će se razbježati! Okrenut ću ruku protiv slabića, i u svoj će zemlji – riječ je Jahvina -  dvije trećine biti istrijebljene, a trećina ostavljena. Tu ću trećinu kroz oganj provesti, pročistit ću ih kao što se pročišćuje srebro, iskušati ih kao što se srebro iskušava.“)

Na Kongregaciju za nauk vjere bilo je postavljeno pitanje. „Kako da razumijemo ponovni dolazak Krista u Slavi?  Ponovni dolazak za Posljednji sud ili još dolazak na zemlju?      Odgovor je bio: O ovoj temi Crkva još nije zauzela zvanični stav. Prema tome može se zastupati jedno ili drugo mišljenje.

U Poruci preko Don Stefana Gobija (br.485. od 31.12.1992.) Majka Božja kaže: „ Više puta sam vam objavila da se bliži kraj vremena i Isusov Dolazak u Slavi. Sada vam želim pomoći  da razumijete znakove opisane u Svetom Pismu, koji pokazuju  da je Njegov slavni Povratak već blizu.“ / Kao prvi znak spominje širenje zablude, drugi je ratovi i bratoubličke borbe, treći je krvavi progon kršćana/

„Četvrti je znak strašno svetogrđe izvršeno po onome koji se suprotstavlja Kristu, tj. Antikristu…“ Tu dalje  Majka Božja citira Drugo pismo Svetog Pavla Solunjanima (2,4-9)  te nastavlja sa citatom iz Matejeva Evanđelja ' Kad vidite, dakle, da grozota  pustoši, po proroštvu Danielovu, stoluje na svetom mjestu – tko čita neka razumije.' (Mt 24,15). Gospa nastavlja u Poruci: „Predragi sinovi, da biste shvatili u čemu se sastoji ovo grozno svetogrđe što je prorekao prorok Daniel. 'Idi, Daniele, ove su riječi tajne i zapečaćene do vremena svršetka. Mnogi će se očistiti, ubijeliti i prokušati; a bezbožnici će i dalje biti bezbožni, bezbožnici se neće urazumiti, a umnici će razumjeti.  Od časa kad bude dokinuta svagdašnja žrtva i postavljena grozota pustoši proći će 1290 dana. Blago onome koji dočeka i dosegne 1335 dana.' (Dn 12,9-1). Gospa tumači dalje: „Sveta Misa je svakodnevna Žrtva, čista Žrtva koja se svuda prinosi Bogu od zore do zalaza sunca. Misna Žrtva obnavlja Isusovu Žrtvu na Kalvariji.  Po protestanskom učenju Misa nije žrtva, već samo sveta večera, tj. spomen na ono što je Isus učinio na svojoj Posljednjoj večeri. Tako će se ukinuti slavljenje Svete Mise. U ovom ukidanju svakodnevne Žrtve sastoji se Antikristovo grozno svetogrđe, koje će trajati otprilike tri i pol godine, tj. 1290 dana“

……

Korisno je stoga pogledati sličnosti  i nadopune među Apokalipsama proroka Daniela i Apostola Svetog Ivana.

Brojač posjeta

369956
Danas
Jučer
Ovaj tjedan
Last Week
Ovaj mjesec
Last Month
UKUPNO
99
176
1073
367433
3848
4409
369956

Vaša IP adresa je: 54.198.205.153
Server Time: 2018-09-21 07:59:14