crkva sv. Petra

Kategorija: Crkve u župi
Objavljeno Ponedjeljak, 03 Veljača 2014 08:41
Napisao/la Super User
Hitovi: 2071

CRKVA SV. PETRA

Crkva sv. Petra u Birnju bila je prvotno izgrađena 1409. godine.  Od nje se sačuvala samo apsida. Produžena je g. 1744., ponovno  obnovljena 1904. godine. Na pročelju crkve su dva prozorčića a iznad vrata natpis o obnovi i okrugli prozorčić. Crkva ima zvonik na preslicu podignut 1887. godine. Glavni oltar je drveni i izrezbaren s oltarnom slikom sv. Petra i Pavla (domaći umjetnik S. M. Spica).

Oko crkve je groblje. U njemu su, po nekima, ostatci starokršćanske bazilike. God. 2006. crkva je obnovljena.

 

 

CRKVE SV. JURJA I SV. PETRA U DANILO BIRNJU

 

 

 

U poznatim povjesnim izvorima ne navodi se točna datacija crkve sv. Jurja. Međutim, na osnovu nekih činjenica, može se predpostaviti da je ona postojala u 13. st.

Osnutkom šibenske biskupije 1298. u popisu župa koje su pripale novouspostavljenoj biskupiji navodi se i župa Biranj.

Postojanje župe Biranj 1298. upućuje i na postojanje crkve sv. Jurja, budući da je crkva sv. Petra izgrađena 1409. na ostacima crkve čiji su temelji otkriveni 1904. po nekima iz starokršćanskoga doba.

Iz presude krbavskog biskupa 1197. da šibenskom svećenstvu pripada trećina darova od posvete crkava u Šibeniku, Morinju i Mokrom, a budući da je Mokro jedno od najstarijih naselja na području današnjeg Danilo Birnja, može se prepostaviti da je tada građena ili obnavljana crkva sv. Jurja nakon čega ju je trebalo i posvetiti.

Dolaskom Turaka u 16. st. porušene su i ove crkve. Na Coronellijevom prikazu Šibenika i okolice iz 17. st, vidi se i crkva sv. Jurja, iako porušena djeluje impozantno.

Prestankom turske opasnosti u sačuvanoj apsidi crkve sv. Petra iz predturskog razdoblja uređena je kapela, a 1744. je produžena, te postaje ukopišno mjesto šireg područja.

U crkvi je domaći majstor Spica izradio drveni oltar s prikazom sv. Petra, sv. Pavla i sv. Josipa u donjem djelu, dok je u gornjem dijelu prikazano navještenje arkanđela Gabrijela B. D. Mariji, iz ovoga vremena je i korpus propetoga Krista rad tirolske škole.

Vjerovatno krajem 18. st. obnovljena je i crkva sv. Jurja te postaje ukopišno mjesto zapadnog Birnja, istočne i južne Dubrave. Po predaji obnovile su je neke žene. Talijanski umjetnik Gijacomo Bijanchi 1827. nanovo je kako navodi podigao oltar sv. Jurja. Na žalost od ovog drvenog oltara za obnove 70-ih godina 20. st. sačuvana je samo oltarna slika, koja prikazuje Bogorodicu s Isusom kako drže krunicu, te sv. Jurja i nekog papu. Crkva sv. Petra u cijelosti je obnovljena 2007., dok sv. Jurja 1991., a 2005. je obnovljen zvonik, čija zvona su tada i elektrificirana.